home about us tours booking support ptasie kino

Prawa autorskie
Wszelkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video zamieszczone na łamach tego serwisu internetowego podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych.

Niektóre podstrony naszego serwisu internetowego zawierają również materiały objęte prawami autorskimi podmiotów, które wyraziły zgodę na ich umieszczenie na łamach tego serwisu internetowego.

Znaki towarowe
Zamieszczone na łamach serwisu internetowego znaki towarowe są prawnie chronionymi znakami towarowymi podmiotów, dotyczy to w szczególności nazw oraz znaków logo.

Odpowiedzialność
Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone w naszym serwisie internetowym mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

Na łamach naszego serwisu internetowego znajdziecie Państwo linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić uwagę na to, że nie mamy żadnego wpływu na format i zawartość zlinkowanych stron. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych.

Ochrona danych
Z odpowiedzialnością oraz powagą traktujemy ochronę danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasz serwis internetowy. Dane osobowe pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Polsce.

Pobieranie i opracowanie danych osobowych
W czasie wizyty na tej stronie internetowej serwer internetowy standardowo zapisuje nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzacie, oraz datę i czas trwania Państwa wizyty.

Dane osobowe są zapisane tylko wtedy, jeśli podacie je nam Państwo dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, wypełnienia ankiet, konkursu lub w celu zawarcia albo wykonania umowy.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe jedynie w celach marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).

Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych.

Bociany online PolskaBociany online w 3D -
"Klekusiowo" online w 3D.
Przekaz online w technologii 3D, który umożliwi pełniejszą i dokładniejszą obeserwację procesu wykluwania się bocianich piskląt i ich rozwoju
zobacz więcej

Bociany online PolskaBystrzyca k. Lublina- Bociany białe online w Bystrzycy, kamera na żywo przy szlaku kajakowym (Interaktywnie). Transmisja flash.
zobacz więcej

Bociany online Polska Łask - Bociany białe online na terenie oczyszczalni ścieków w mieście Łask.
Kamera na żywo z zoom optycznym x10, streaming live - transmisja online flash
zobacz więcej

Bociany online Polska Łomnica gm. Trzcianka-transmisja strumieniowa flash, bociany obserwowane w gnieździe kamerą z zoom optycznym x 23
Gniazdo w Łomnicy.
zobacz więcej...

ZooFaktorZooFaktor
-
Pierwszy w Polsce zoologiczny sklep online z transmisją live pupilków wybieranych przez internautów. Na żywo obraz z 5. kamer, transmisje flash.
zobacz więcej

Bociany online PolskaZPK Rudy
- Szpak to piękny ptak.
Budki lęgowe ptaków zamontowane na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w miejscowości Rudy.
Szpaki online - 4 kamery na żywo w jednym obrazie, flash streaming live, transmisja online
zobacz więcej

Bociany online Polska Przygodzice - Bociany białe online w Przygodzicach, kamera na żywo (pełny streaming , mobilnie w WAP)
zobacz więcej przez www i WAP

Bociany online Polska Ustroń - "Bociany Integrują" - webcam, kamera obrotowa z zoom optycznym x22
Gniazdo w Ustroniu.
zobacz więcej...

Bociany online Niemcy Bornheim 1 - bociany białe w webcam odświeżanym co 15 sek., kamera dzień/noc, pokazuje temperaturę.
zobacz więcej...
 


Polska jest europejską ostoją bociana białego. Co roku przylatuje do nas ok. 41 tysięcy par ze 160 tysięcy żyjących na świecie. Znaczna część polskiej populacji bociana żeruje w dolinach i rozlewiskach rzek Warmii, Mazur i Podlasia.
 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2004-2021 Grupa iTTv®
Projekt bociany online powstał z inicjatywy i pod auspicjami Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PwG OTOP)
Strona główna | Kamery | Forum | Galeria | Transkrypcje i napisy | Konkursy | Kontakt